İnsan yaşamı için en önemli konuların başında gelen sağlıkla ilgilenen birimlerin teknolojik gelişmelerden uzak kalması düşünülemez. Son yıllarda bilgisayar ağırlıklı olarak yoğun tıbbi teknoloji, teşhisten tedavi aşaması sonuna kadar kullanılmaktadır. Kaliteli sağlık hizmetinde teknoloji önemli bir etken olmaktadır.Kullanılan teknolojinin kalitesinin devamı ise “Kalibrasyon” ile sağlanmaktadır.

Biyomedikal kalibrasyon tamamen tıp uzmanlığı gerektiren, tüm tıbbi cihazların çalışma prensiplerinden,hastane içi klinik mühendisliğine kadar mesleki tecrübe gerektiren özel bir gruptur. Kalibrasyonun ana hedefi, kullanılan cihaz veya ekipmanların gerçek değere oranla ne kadar hata yaptığının belirlenmesi ve kullanıma uygunluğunun onaylanmasıdır.

25 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkındaki Yönetmelik ve Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu esas alınarak kalibrasyon işlemi gerçekleştirilir.

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkındaki Yönetmelik’e biyomedikal dayanıklı taşınırlara / tıbbi cihazlara uygulanacak olan kalibrasyon hizmetleri, yetki gruplarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştı

 1.Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri Yetki Grubu : Fizyol

Yetki Grubu Kapsamındaki Cihazlar

 • Elektrokardiyografi (EKG)

 • Nabız Oksimetreler (SpO2)

 • İnvazif Kan Basıncı Ölçerler (IBP)

 • İnvazif Olmayan Kan Basıncı Ölçerler (NIBP)

 • Elektromiyografi (EMG)

 • Elektroensefalografi (EEG)

 • Hastabaşı Monitörler

 • Defibrilatör

 • Kalp Pili
 • Galvani/Faradi
 • Diatermi/Diadinami/ FTR Ultrason

 • ESWL/ESWT/RSWT
 • Stimülatör

 2 .SOLUNUM SİSTEMLERİ TEST, KONTROL VE KALİBRASYON UZMANI

 • Ventilatör​

 • Vaporizatör

 • Anestezi

 • BiPAP

 • CPAP

 • Solunum Fonksiyon Testi

 3. ULTRASON-DOPPLER GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEST, KONTROL VE KALİBRASYON UZMANI

Hasta takibi amacıyla kullanılan tıbbi Yetki Grubu Kapsamındaki Cihazlar

 • Radyografi Sistemleri

 • Bilgisayarlı Tomografi

 • Mamografi Sistemleri

 • Floroskopi

 • Kemik Mineral Dansitometre

 • Film Ekran Sistemleri, Film Banyo Sistemleri ve Karanlık Oda

 • Medikal Monitör ve Yazıcı Sistemleri

 4. AKIŞ, AĞIRLIK, UZUNLUK, HACİM, SICAKLIK, BASINÇ, DEVİR TEST, KONTROL VE KALİBRASYON UZMANI

Yetki Grubu Kapsamındaki Cihazlar

 • Ameliyathane Masaları
 • Hasta Karyolaları

 • Diş Üniteleri

 • Tıbbi Aspiratörler

 • Tansiyon Aletleri

 • Vakum Ekstraktörleri / Vakum Pompaları

 • Blanket

 • Soğutucu Üniteleri

 • Flowmetre

 • Kuvöz

 • Radyant Isıtıcı

 • Terazi

 • Pipet

 • Otomatik Enjektör / İnfüzyon Pompaları / Perüzyon Pompaları

 5. ELEKTROCERRAHİ SİSTEMLERİ TEST, KONTROL VE KALİBRASYON UZMANI

 • Elektrokoter

 • FAKO ve Vitrektomi Cihazları

 • Kriyo Cerrahi Üniteleri

 4. Ultrason-Doppler Sistemleri Yetki Grubu Uzman Eğitimi

 • Ultrasonografi
 • Doppler

 • Ekokardiyografi