Project Description

Kalibrasyon

Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak, diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisine kalibrasyon adı verilir.
İnsan yaşamı için en önemli konuların başında gelen sağlıkla ilgilenen birimlerin teknolojik gelişmelerden uzak kalması düşünülemez. Son yıllarda bilgisayar ağırlıklı olarak yoğun tıbbi teknoloji, teşhisten tedavi aşaması sonuna kadar kullanılmaktadır. Kaliteli sağlık hizmetinde teknoloji önemli bir etken olmaktadır.
Kullanılan teknolojinin kalitesinin devamı ise “Kalibrasyon” ile sağlanmaktadır.
Kalibrasyonun ana hedefi, kullanılan cihaz veya ekipmanların gerçek değere oranla ne kadar hata yaptığının belirlenmesi ve kullanıma uygunluğunun onaylanmasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte;

 • Riskleri minimize etmek,

 • Maliyeti düşürmek,

 • Kullanıcı problemlerini asgariye indirmek,

 • Uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak için de kalibrasyon hizmeti sağlık sektörünün vazgeçilmez bir bölümü olarak öne çıkmıştır.

Tıbbi cihazlarda düzenli olarak yapılacak kalibrasyonlar, cihazların doğru aralıklarda çalışıp/çalışmadığının tespiti için önemlidir. Doğru çalışmayan cihazlardan kaynaklanan sorunlara müdahale, bu aksaklığa bağlı tedavi gecikmelerini önler ve aynı zamanda cihazların faydalı kullanım ömrü uzatılmış olur.
Hastaneler, teknolojinin yoğun kullanıldığı işletmelerdir. Diğer tüm teknolojilerde olduğu gibi tıbbi teknolojilerde de, insan faktörlü hatalar olabildiğince azaltılmaya çalışılmakla birlikte, kullanıcıdan doğan hataların bütünüyle ortadan kaldırılması ya da günümüz teknolojisi ile aradan çıkartılması söz konusu değildir. Özellikle ülkemizde 1997 yılında özel hastanelerde başlayan ISO çalışmaları ile yaygın bir şekilde gündeme gelen kalibrasyon kavramı hastanelerin hizmet kalitesini etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Teşhis ve tedavi sürecinde kullanılan tıbbi cihazların kalibrasyonunun sağlanması tedavi süreci için hayati öneme sahiptir. Yanlış sonuçların yanlış uygulamalara yol açmaması çok önemlidir.

KALİBRASYON PERİYODU

Kalibrasyon periyodu belirlenirken aşağıdaki parametreler değerlendirilir;

 • Cihazın fiziksel özellikleri

 • Kullanım şartları

 • Kullanım sıklığı

 • Kararlılığı

 • Uluslararası standart veya rehberlerin tavsiyeleri

 • Üretici kriterleri

KALİBRASYONUN FAYDALARI

 • Gerçekleştirilen tüm ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.

 • Üretim kalitesi istenilen seviyeye yükseltilir.

 • Üretim aşamalarında doğabilecek sapmalar ve hatalar önceden tespit edilerek giderilir.

 • Ürünlerin diğer firma ürünleri ile uyumlu olması sağlanır.

 • Rekabet imkanı artar.

 • İleri teknolojiyi yakalama ve kullanma imkanı sağlanır.

 • Üretilen ürünün Uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır.

 • Müşteriden haksız kazanç veya müşteriye haksız menfaat sağlanması önlenir.

 • Sağlığınız doğru teşhis ve tedavi imkanlarına kavuşur.

DİJİTAL TEKNOLOJİ SERSİVİ olarak biz, TÜRKAK Kalibrasyon Laboratuvarı olarak akredite hizmet veren Basınç, Terazi ve Hacim odalarından oluşan kalibrasyon laboratuvarımızla kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Kalibrasyon ekibimiz uluslararası standartlara uygun referans cihazları (kalibratörleri) kullanmaktadır. Tüm mühendis ve uzmanlarımızın kalibrasyon ölçümü sertifikaları ve lisansları mevcuttur.
DELTA TRADE COMPANY Grubu, çağın gerektirdiği konseptte, planlama ve yatırımın gerçekleştirilmesi aşamalarında çözüm ortağı olmak ve doğru planlama, doğru uygulama, doğru ekipmanların, doğru konfigürasyonlarda seçimi ve bu ekipmanların güvenle kullanımı noktasında ihtiyaçları karşılamak hedefindedir.

KALİBRASYON HİZMETİ SUNDUĞUMUZ CİHAZ GRUPLARI

 • ACT CİHAZI
 • ALKOLMETRE (HASTANELER İÇİN)
 • AMALGAMATÖR
 • ANESTEZİ CİHAZI (VENTİLATÖR KADEMESİ)
 • ANJİYOGRAFİ (RÖNTGEN)
 • ASPİRATÖR (SEYYAR VE SABİT)
 • BEBEK TERAZİSİ
 • BUZDOLABI
 • BUZDOLABI TERMOMETRESİ
 • C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI
 • DEFİBRİLATÖR
 • DERECE (BEDEN,KULAKTAN,ALINDAN)
 • DESİBELMETRE
 • DİADİNAMİ – GALVANİ FARADİ CİHAZI
 • DİJİTAL TERAZİ
 • DİOPTRİMETRE-LENSMETRE
 • FAKOMETRE
 • DİŞ RÖNTGEN CİHAZI
 • EKG CİHAZI- EFORLU EKG
 • ELEKTROKOTER
 • ELEKTROTERAPİ
 • ENFRARUJ
 • ETÜV
 • FOTOTERAPİ
 • HASTABAŞI MONİTÖRÜ
 • FLOWMETRE
 • HİGROMETRE (Nem ölçer)
 • HOLTER (EKG VEYA TANSİYON)
 • İNFÜZYON POMPASI (PUMP PERFİZÖR)
 • KÜVÖZ
 • MAMA POMPASI
 • MAMOGRAFİ
 • MANOMETRE (ANALOG-DİJİTAL)
 • PİSTONLU PİPET
 • MORG DOLABI
 • ODYOMETRE
 • OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ
 • OTOKLAV
 • PACEMAKER
 • PNÖMATİK TURNİKE
 • PULSE OKSİMETRE
 • RADYAN ISITICI (AÇIK YATAK)
 • RESPİRATÖR
 • RÖNTGEN CİHAZI(SEYYAR-SABİT)
 • KAN / KİT SAKLAMA DOLABI
 • SANTRİFUJ CİHAZI
 • SKOPİ
 • SOĞUK HAVA DEPOSU
 • SPİROMETRE-SFT CİHAZI
 • STERİLİZATÖR
 • SU BANYOSU (BENMARİ)
 • TANSİYON ALETİ
 • TELEMETRİ MONİTÖRÜ
 • TENS CİHAZI
 • TERAZİ
 • THERMOHİGROMETRE (Nem ve Sıcaklık Ölçer)
 • TRAKSİYON
 • ULTRASONOGRAFİ (USG CİHAZI)
 • ULTRASOUND (Fizik Tedavi)
 • ULTRAVİYOLE LAMBA
 • VENTİLATÖR (YETİŞKİN-YENİDOĞAN)

“Yukarıda belirtilen hizmetler, DİJİTAL TEKNOLOJİ SERSİVİ kalibrasyon laboratuvarlarımız tarafından verilmektedir. DİJİTAL TEKNOLOJİ SERSİVİ, DELTA TRADE COMPANY firmasıdır. Firma faaliyeti tıbbi cihazların test,kontrol ve kalibrasyon hizmetini gerçekleştirmektir. Kalibrasyon hizmetlerini, marka & model gözetmeden kendi bünyesindeki personeli tarafından gerçekleştirmektedir.