Kalite Politikamız

DİJİTAL TEKNOLOJİ SERVİSİ olarak verilen kalibrasyon hizmetlerimizde;
  •  İyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, sürekli eğitilen ve becerisi geliştirilen uzman personeli ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere kaynakların sağlanması kabiliyeti ile hızlı şekilde cevap vererek ve kaliteyi en üst seviyede tutarak,
  • Ulusal/ Uluslararası Standard metotları ve geçerli kılınmış içsel metotları kullanarak,
  • Referans standartların ulusal ve uluslararası sisteme göre izlenebilirliğini temin ederek, laboratuvarlararası karşılaştırmalar yoluyla güvenilirliğini sürekli kılacak şekilde, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini ihmal etmeksizin en küçük seviyede tutarak,
  • Seri, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin topyekûn uygulanması ve müşterilerle yapılan iş birliğinin de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin azaltılması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır.

Bu bağlamda, kalibrasyon sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan Kalite El kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanması gerektiği bilinci temin edilmiştir. Laboratuvarımızın üst yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO / IEC 17025 ve TS EN ISO / IEC 17020 standardları, müşteri şartı ve yasal şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.

Türkak tarafından onaylı sertifikamız ve kapsamımız için tıklayınız..